I TY MOŻESZ ZOSTAĆ NAUKOWCEM…

25 czerwca, 2020

15 czerwca 2020 r. zakończył się projekt – „I Ty możesz zostać naukowcem…”  realizowany przez uczniów klasy III D .  …

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS VIII

24 czerwca, 2020
https://www.facebook.com/kopernik.lubawa/videos/292265808650531/?__tn__=kC-R&eid=ARAnEpN9BYRRsPR1Ok7-tFjJcvPhbhxhcsaItrZZSSqDcwGi1tvOwoHFQXPTB_gyd7Sk_ryZEcQgQ1or&hc_ref=ARQOa5Ou8PPC4EtjUS3QfJ5vikQ1roM-qNYzCoKl_WlBRnUdrh8Klp3Oby52bdZJj2w&fref=nf&__xts__[0]=68.ARANrrweTblVKa_5fgYZnYwkfMllfN0vsz8NyEwuAdQQLZeoCp38gHDnaV1PsYPce8Ox2Ac5rJafLIX3VOpfaecFCpkMrjCmBGlVyOBArjMy6mzCZ6yy8xELH37kaqDi6HRoOtwPWB5HdY_4QMIKdINRlLu23jGpvRrFfMNInWd5kGa27AGHhYwC4sTzCkn2jfEI3pwLwojR_L3ZS_AYYtZyt4lBYRLWritIDMU-FFO3D2sjNsDDC2c4-3qj97LWZlqy5vx9aCDMqz2hPn7_KO6oGez1hmeCA22MPixxfmDPIbvU5REZ1qYWsIhaImmT_j7o3gS0j-ksYlcLTPOOuhBrY3nOgYcO8hDYObjTrsjz-N9mMcqq2rWYsezTb9SIhp0

MALI ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

24 czerwca, 2020

Od momentu, kiedy rozpoczęło się nauczanie zdalne, świetlica szkolna pracowała według zmodyfikowanego planu podzielonego na bloki tematyczne.…

#ALICJACHALLENGE

22 czerwca, 2020
https://www.facebook.com/kopernik.lubawa/videos/566003687378832/

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

19 czerwca, 2020

Egzamin ósmoklasistów sprawdza wiedzę uczniów kończących szkołę podstawową. W tym roku szkolnym termin został przesunięty z kwietnia na 16, 17 i 18 czerwca z powodu trwającej epidemii koronawirusa.…

15 czerwca, 2020

Drodzy Ósmoklasiści !,

przed Wami pierwszy ważny egzamin w życiu.

Egzamin w klasie ósmej, to podsumowanie wieloletniej-ośmioletniej pracy w Waszej szkole.

PROJEKT ŻYWY OBRAZ

3 czerwca, 2020

W pierwszych dniach maja uczniowie klasy VIII a w ramach zajęć języka polskiego w nauczaniu zdalnym przystąpili do projektu Żywy obraz.…