Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

15 czerwca 2020 r. zakończył się projekt – „I Ty możesz zostać naukowcem…”  realizowany przez uczniów klasy III D .  Tematyka pięciu spotkań z fizyką i chemią  dotyczyła obserwacji właściwości wody,  działania i zastosowania magnesu, powstawania dźwięku, energii fali akustycznej, wykorzystania dźwięku w zabawie (wykonanie instrumentu muzycznego) oraz efektów towarzyszących różnym reakcjom chemicznym.  Dwa  pierwsze spotkania odbyły się na zajęciach lekcyjnych w szkole a trzy kolejne realizowane były zdalnie.  Nie stanowiło to jednak żadnej trudności dla młodych naukowców.  Uczniowie pomimo codziennych obowiązków chętnie zaangażowali się w dodatkowe zadania towarzyszące zgłębianiu tajników świata fizyki i chemii. Podsumowaniem projektu  była wirtualna wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, wirtualne zwiedzanie Torunia oraz namiastka zabaw i rekreacji również w formie kształcenia na odległość.

Projekt był próbą zainteresowania i wprowadzenia uczniów w niełatwy świat fizyki i chemii. Trzecioklasiści pisząc listy na temat wspomnień związanych z kończącym się dla nich etapem nauczania w edukacji wczesnoszkolnej,  często zamieszczali  wypowiedzi dotyczące eksperymentów z fizyki i chemii. Łatwo można było zauważyć, że projekt wniósł wiele satysfakcji, radości i chęci sięgania po nowe doświadczenia i poszukiwania…   

Niech wspólna przygoda zrealizowanego projektu będzie ciekawym wspomnieniem, zachętą i odwagą do dalszego niecodziennego zgłębiania i zdobywania wiedzy.

Opiekunowie projektu:  Anna Dombrowska – wychowawca klasy III D i Beata Kasprowicz Bielska – nauczyciel prowadzący projekt.

Tekst/zdjęcia:  Anna Dombrowska