Agnieszka Hejda Brak komentarzy

W dniach 6 maja – 3 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Lubawa przekazała sprzęt komputerowy do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie zgodnie z wnioskami o powierzenie grantu na realizację projektu pod nazwą ,,Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Miejska Lubawa przekazała szkole łącznie 47 sztuk komputerów!

Łączna wartość zrealizowanego projektu to 144 978, 40 zł.

W trwającej pandemii szkoła podczas kształcenia na odległość może wesprzeć potrzebujących. Otrzymany sprzęt trafił bezpośrednio do uczniów i nauczycieli,  w tym szczególnie do dzieci pochodzącym z rodzin wielodzietnych.

Od 1 września 2020 r. po powrocie uczniów i nauczycieli do szkoły cały sprzęt doposaży szkolne pracownie internetowe.

Na uwagę zasługuje również fakt, że tego typu działanie Gmina Miejska Lubawa nie realizuje po raz pierwszy. W poprzednim roku Gmina Miejska Lubawa doposażyła placówkę w 25 laptopów w ramach projektu „Ja w internecie”. Szkoła pozyskała również sprzęt w ramach projektu „E-kompetencje bez barier” zrealizowanego wspólnie z samorządem.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie realizuje również Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu dla szkół. Internet, z którego korzysta szkoła, jest bezpieczny i przyjazny dla uczniów dzięki profesjonalnym usługom zabezpieczającym. W obydwu budynkach szkolnych funkcjonuje symetryczny, szerokopasmowy dostęp do internetu o prędkości 250 MB/s. Co najważniejsze – 100 MB/s jest usługą bezpłatną. W związku z dużymi obiektami szkolnymi oraz potrzebą wykorzystania internetu w każdej sali lekcyjnej szkoły, również w sali gimnastycznej, dyrektor szkoły podjął decyzję o zwiększeniu tej prędkości do 250 MB/s w obu budynkach. Zwiększenie prędkości internetu nie jest usługą bezpłatną, jest to niewielka opłata. Opłata dla szkoły jest niewspółmierna do potrzeb i możliwości technicznych usługi.

Wszystkie działania Burmistrza Miasta Lubawa, pracowników Gminy Miejskiej w Lubawie i szkoły dają szkole szerokie możliwości wykorzystania technik komputerowych w nauczaniu. Mamy nadzieję, że w nowej szkolnej rzeczywistości, w nowym roku szkolnym, po tak dużych doświadczeniach w nauczaniu zdalnym w okresie pandemii wszystkie możliwości techniczne szkoły, zarówno sprzętowe, jak i sieciowe, będą w pełni wykorzystane dla dobra uczniów naszej placówki. Szkoła na dzień dzisiejszy dysponuje trzema pracowniami komputerowymi dla każdego poziomu nauczania, tj. klas I-III, klas IV-V i klas VI-VIII. Prawdopodobnie po takim doposażeniu stworzymy kolejną w budynku przy ul. Barbary,  o ile pozwolą możliwości lokalowo-techniczne i finansowe.

W szkolnych bibliotekach  funkcjonują centra czytelniczo-medialne doposażone w sprzęt komputerowy, cztery stanowiska uczniowskie w każdej bibliotece w obu budynkach.

Szkoła posiada również „sale kinowe”. W budynku przy ul. Rzepnikowskiego funkcjonuje ona w czytelni szkolnej, natomiast przy ul. Św. Barbary jest to oddzielne „studyjne” kino szkolne.

Ze wszystkich pracowni, pomimo takiego podziału, mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich nauczyciele. Szkoła w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęła realizację wewnątrzszkolnych innowacji pedagogicznych związanych z wykorzystaniem technik IT oraz zgłosiła swój udział w ogólnopolskim projekcie ,,Mega – misja”. Z uwagi na pandemię wszystkie podjęte działania szkoły w tym zakresie będą realizowane w kolejnych latach.

Mamy nadzieję, że z tak dużym bagażem doświadczeń uczniów i nauczycieli w pracy

z komputerem oraz wykorzystaniem różnorodnych technik w kształceniu na odległość, praca na nowym sprzęcie będzie dużą przyjemnością.

W imieniu uczniów oraz nauczycieli serdecznie dziękuję Burmistrzowi Miasta Lubawa, p. Maciejowi Radtke, wszystkim pracownikom Gminy Miejskiej Lubawa za szybkie, trafne decyzje oraz wsparcie i sprawną realizację wyżej wymienionych działań projektowych.

                                                                                            Z poważaniem
Dyrektor szkoły
mgr Mirosław Kowalczyk