EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

MATEMATYKA

CHEMIA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

WOS

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

TECHNIKA

WF

EDB

RELIGIA

BIOLOGIA

PRZYRODA