Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Egzamin ósmoklasistów sprawdza wiedzę uczniów kończących szkołę podstawową. W tym roku szkolnym termin został przesunięty z kwietnia na 16, 17 i 18 czerwca z powodu trwającej epidemii koronawirusa. W Szkole Podstawowej w Lubawie z testami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zmierzy się 91 uczniów. Wyniki poznają 31 lipca 2020 r. 

Szkoła przygotowała procedury bezpieczeństwa na podstawie wytycznych przygotowanych przez Centralną Komisje Egzaminacyjną we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Rozplanowane i opisane zostały działania, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdających oraz personelu placówki.

Młodzież wzorowo zastosowała się do wprowadzonych zasad, które określały między innymi czas przybycia do szkoły oraz zachowanie ochrony osobistej.