Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

29 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

W tym roku o stanowisko przewodniczącego/przewodniczącej  naszej szkoły ubiegało się 9 kandydatów:

  1. Gerstner Leoni                   kl. VI A       
  2. Kłosowska Róża                kl. VII C
  3. Leszko Maciej                    kl. V S
  4. Olech Kamil                        kl. V S
  5. Podlińska Nadia                kl. V D
  6. Rudnicki Dawid                  kl. VI A
  7. Sokołowska Anastazja      kl. IV B
  8. Turulska Julia                    kl. VI A
  9. Ziołkowska Zofia               kl. VII C

Wybory poprzedzone kampaniami wyborczymi uczniów ubiegających się o najwyższe stanowisko w samorządzie uczniowskim przebiegły bez uchybień. Komisja wyborcza potwierdziła zgodność przebiegu głosowania z Ordynacją Wyborczą Samorządu Uczniowskiego im. Mikołaja Kopernika w Lubawie.

Uczniowie klas I-VIII oddawali swoje głosy podczas czwartej i piątej godziny lekcyjnej. Na szóstej lekcji Komisja Wyborcza dokonała podliczenia głosów.

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lubawie w roku szkolnym 2023/2024 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca                             Zofia Ziółkowska                     kl. VII C

Zastępca Przewodniczącej             Róża Sokołowska                   kl. VII C

Skarbnik                                         Aleksander Woźniak              kl. VI  A

Rzecznik Praw Ucznia                    Aleksandra Ziółkowska          kl. VII C

Opiekę nad prawidłowym przebiegiem wyborów sprawowali:

Anna Dombrowska

Joanna Szmelter

Walentyna Miszczak