Agnieszka Hejda Brak komentarzy

27 października odbędą się wybory uzupełniające MRM.

Kandydatem może być każdy kto:

– jest  pomysłowy i z chęcią pomaga innym

– chce zmieniać nasze otoczenie dla dzieci i młodzieży

– lubi poznawać nowych i ciekawych ludzi

– jest uczniem klas  6-8 naszej szkoły.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta?

Młodzieżowa Rada Miasta jest organem samorządowym młodzieży miasta Lubawa. Rada ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy, wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych mieszkańców miasta. Dzięki jej działaniom młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć                    w życiu Lubawy.

Dlaczego udział w Młodzieżowej Radzie Miasta jest ważny?

Młodzieżowi radni realizują swoje cele poprzez działania lokalne w szkołach, osiedlach                           i w całym mieście, wspierają inicjatywy młodych mieszkańców miasta, którzy działają na rzecz społeczności Lubawy. Młodzieżowi Radni współpracują oraz wspierają samorządność uczniowską. Angażując się w działalność Rady, młodzi ludzie mogą nabyć szereg doświadczeń potrzebnych w dorosłym życiu.

Jak się zgłosić?

Zgłoś swoją kandydaturę przez Librus do p. Magdaleny Filarskiej – opiekuna „młodzieżówki”. Termin zgłoszeń: 16 października 2023r.