Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Gdybyśmy mogli przeszukać świat

i zobaczyć, jak ten dzień powstaje

i wyłania się z otchłani wieków,

zrozumielibyśmy wtedy wartość

jednego dnia podarowanego człowiekowi.

12 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypadająca w jubileuszowym roku 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Maciej Radtke – burmistrz miasta, Sławomir Jamroży – zastępca burmistrza, Jan Sarnowski – przewodniczący Rady Miasta, radni: pani Iwona Pruchniewska, pani Anna Tańska, pan Tomasz Gul, pan Dariusz Kawka, pan Grzegorz Rolka, pan Janusz Sobiechowski, komisarz Roman Gancarz – Komendant Komisariatu Policji w Lubawie, pan Bolesław Zawadzki  – Prezes PWiK w Lubawie, pani Krystyna Treder – p.o. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubawie, pani Kamila Kowalczyk – p.o. Dyrektora MOK w Lubawie, pani Iwona Zielińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, pani  Anna Wiśniewska  przewodnicząca  Rady Rodziców wraz z Prezydium Rady Rodziców: pani Halina Olech, pani Monika Więczkowska i pani Katarzyna Lempek, byli pracownicy szkoły oraz media. W uroczystej akademii wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Zaproszeni goście złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły.

W części oficjalnej przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk, który podkreślił w swej wypowiedzi, że zmieniają się oczekiwania społeczeństwa wobec edukacji i nauczyciela, zmienia się też uczeń, który dorasta w otoczeniu cyfrowych środków przekazu.

Młodzież potrzebuje dziś prawdziwych autorytetów i prawdziwych mistrzów. Środowisko pozaszkolne,  stawia wiele pytań: Czy edukacja w XXI wieku zachowuje równowagę między kształtowaniem intelektu a rozwijaniem osobowości?, Czy nauczyciel jest świadomy zagrożenia i rozwija intelekt?, Czy i w jakim stopniu nauczyciel rozwija osobowość wychowanka?. Zmiany zachodzące w społeczeństwie to zespół wyzwań, na które nauczyciele muszą odpowiedzieć. Dyrektor złożył  nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi  szkoły serdeczne życzenia, życząc wszystkim  zwykłej serdeczności, przede wszystkim ze strony młodych wychowanków.

Ważnym momentem uroczystości było pożegnanie  nauczycielek i pracownika obsługi  odchodzących na emeryturę. Dyrektor  wraz burmistrzem i zastępcą burmistrza wręczyli  podziękowania za wieloletnią pracę oraz nagrody dyrektora: pani Dorocie Wierzbowskiej, pani Lucynie Wilczopolskiej i pani Barbarze Modrzewskiej.  Następnie głos zabrali uczniowie, którzy pod kierunkiem pani Agnieszki Kaczyńskiej i pana Stanisława Grzywacza przygotowali krótkim program  słowno-muzyczny, w ten sposób podziękowali paniom za wspólnie spędzony czas. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości zaśpiewali paniom odchodzącym z końcem miesiąca na emeryturę tradycyjne 100 lat.

Tego dnia  grupa nauczycieli otrzymała nagrody dyrektora szkoły: pani Anita Witkowska-Szczepańska, pani Ewa Gomuła, pani Beata Kasprowicz-Bielska, pani Katarzyna Trzeszewska, pani Aneta Nowakowska, pani Kamila Długokęcka, pani Anna Leśniewska, pani Magdalena Filarska, pani Joanna Mazurowska, pan Jerzy Sendlewski, pan Michał Kanterewicz, pan Łukasz Szauer oraz pracownicy administracji i obsługi: pani Grażyna Drzymalska, pani Joanna Szulwic, pani Halina Malinowska, pan Jan Kołodziejczyk i pan Roman Orzeł.  Nagrodę burmistrza otrzymali: pani Jolanta Knoblauch i pan Mirosław Kowalczyk. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Po części oficjalnej  uczniowie aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Pod kierunkiem pana Henryka Żmijewskiego, pani Aleksandry Majki, pana Michała Kanterewicza i pana Stanisława Grzywacza przygotowali część artystyczną pod tytułem Posiedzenie Rady Uczniowskiej, którzy w humorystyczny sposób pokazali szkolną rzeczywistość.

Przedstawienie stało się też okazją do zaprezentowania szkolnej publiczności i zaproszonym gościom aktorskich, wokalnych i muzycznych umiejętności naszych wychowanków z klasy: II f, IV c, V e, VI a, VI b, VI d i VIII a oraz zespołów muzycznych: „Papugi” i „Frajda”.    Żywiołowym aplauzem publiczność nagrodziła przygotowany występ.