Agnieszka Hejda Brak komentarzy

       17 października uczniowie klas V-VII uczestniczyli w warsztatach z zakresu nowych technologii działań proekologicznych, które wykorzystują alternatywne źródła energii.
Celem zajęć było wzmocnienie wśród uczniów zainteresowania ekologią i ochroną środowiska oraz przybliżenie  znajomości odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania emisjom do atmosfery. Podczas warsztatów  uczniowie również  zapoznali się z tematyką filmu pt.” Lekcja ekologii” oraz zostało zaprezentowane mobilne laboratorium jakim jest Platforma Edukacyjna OZE. Platforma ta to zespół  4 urządzeń umieszczonych na przyczepce samochodowej, których zadaniem jest pozyskanie energii elektrycznej i cieplnej ze słońca, wiatru i powietrza. Do produkcji prądu służy turbina wiatrowa i panel fotowoltaiczny, a do produkcji ciepłej wody użytkowej służy kolektor słoneczny i powietrzna pompa ciepła. 

    Uczniowie  mieli szansę na praktyczne doświadczenia związane z ekologią i OZE, a także poznali sposoby na poprawę jakości życia w zgodzie z naturą. To była świetna okazja do wzbogacenia  wiadomości na temat Odnawialnych Źródeł Energii oraz poszerzenia swoich horyzontów.

Tekst

B. Kasprowicz-Bielska