Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Od 06.11.2017 do 13.11.2017 uczniowie klas II E oddziału gimnazjalnego przeprowadzili mini akcję profilaktyczną pod tytułem Bezpieczeństwo w sieci. Pod opieką wychowawcy –  Katarzyny Trzeszewskiej oraz pedagoga szkolnego – Małgorzaty Niedźwieckiej, przygotowali plakaty dotyczące zagrożeń jakie pojawiają się w Internecie we współczesnym świecie. Dwie uczennice przygotowały kilkuminutową prezentację i przedstawiły ją w kl. VII SP dotyczącą netykiety, prawnych konsekwencji cyberprzemocy oraz podały kilka przykładów z życia do czego mogą prowadzić działania związane na przykład z hejtem.

Artykuł/zdjęcia: Małgorzata Niedźwiecka, Katarzyna Trzeszewska