Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

14 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Lubawie odbyły się
spotkania uczniów klas I-III oraz IV–VI z przedstawicielami Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Iławie.
Spotkania były podsumowaniem szkolnej akcji trwającej od 01.10. 2017
r. do 13.11.2017 r., która polegała na zbiórce karmy dla psów i kotów oraz
składowaniu materiałów niezbędnych do opieki nad zwierzętami.
Podczas spotkań odbyły się prezentacje dotyczące zasad funkcjonowania
schroniska. Uczniowie wysłuchali historii losów porzuconych zwierząt oraz
uczyli się praktycznych rad dotyczących różnych form obrony przed
agresywnymi psami.
Atrakcją była obecność jednego z bezdomnych czworonogów, który
aportował i czarował swą łagodnością.
Na koniec nastąpiło przekazanie darów, za które wszystkim darczyńcom
bardzo dziękujemy. Dziękujemy również za ogromne serce, wrażliwość i
zaangażowanie.

Organizatorzy akcji:
Opiekunowie Samorządu Szkolnego:
Anna Dombrowska
Henryk Żmijewski
oraz
Ewa Przepiórska
Barbara Podobińska-Prokop
Anna Sałamaj

Artykuł/zdjęcia: Anna Dombrowska/Agnieszka Hejda