Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Tradycją naszej szkoły jest aktywne włączanie dzieci i młodzieży w przygotowanie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tuż przed tegorocznym świętem, które przypada w sobotę, miały miejsce uroczystości w budynku przy ul. Rzepnikowskiego (czwartek 09.11.) i Św. Barbary (10.11). 
Uczniowie z klasy VII D i wokalistka z VIIA zapoznali widzów z wydarzeniami związanymi z utratą suwerenności przez I Rzeczpospolitą oraz z drogą, którą przeszli nasi przodkowie aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Narratorzy przedstawili najważniejsze etapy walki o wolną Polskę przez cały wiek XIX. Obok najistotniejszych wydarzeń znalazło się miejsce także na podkreślenie udziału w nich mieszkańców Lubawy i okolic. Wspomniani zostali nie tylko narodowi bohaterowie, tacy jak: Tadeusz Kościuszko, czy Jan Henryk Dąbrowski, lecz również bohaterowie naszej małej Ojczyzny z Teofilem Rzepnikowskim na czele. 
Osobne miejsce poświęcone zostało roli, którą odegrał u progu niepodległości komendant Józef Piłsudski. To właśnie on 99 lat temu przybył do Warszawy i objął w odradzającym się państwie obok władzy wojskowej także cywilną. W listopadowe dni 1918 roku Polska była wolna, ale w jej granicach brakowało wielu ziem, także naszej lubawskiej. Walka zbrojna i dyplomatyczna musiała być kontynuowana, a proces tworzenia państwa zakończył się dopiero na początku lat dwudziestych.
Warto podkreślić, że dużą część przedstawienia stanowiły patriotyczne pieśni wykonywane przez uczniów przygotowanych pod kierunkiem p. Bożeny Nowakowskiej, której udało się zaangażować w śpiew także samych widzów. Obok wspólnego wykonania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, zgromadzeni uczniowie z wielkim zaangażowaniem odśpiewali także Pierwszą Brygadę, ulubioną pieśń marszałka Józefa Piłsudskiego.    Warstwę narracyjną przedstawienia, czyli tło historyczne wydarzeń oraz krótkie notki dotyczące prezentowanych pieśni patriotycznych przygotował nauczyciel historii, Krzysztof Wiecierzycki.

Artykuł/zdjęcia:Krzysztof Wiecierzycki/Agnieszka Hejda