Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem jak i wartością, którą ciągle, na nowo, odkrywamy. Odnajdywanie owej wartości to kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej, szacunek dla dziedzictwa narodowego, wychowanie w poczuciu patriotyzmu.
W pierwszych dniach listopada w naszej szkole uczniowie wzięli udział w wielu wycieczkach edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej znajdujących się w naszym mieście. Jest ich kilka.
Przy ul. 19 Stycznia znajduje się obelisk poświęcony pomordowanym przez najeźdźców hitlerowskich rolnikom i działaczom kółek rolniczych Ziemi Lubawskiej. Na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i u. Św. Barbary widnieje tablica upamiętniająca śmierć Władysława Asta, który zginął z rąk gestapo 3 września 1939 r. Kolejny obelisk przy ul. Grunwaldzkiej ustawiono pamięci dzieci, ofiar terroryzmu hitlerowskiego. Przy ul. Browarowej znajduje się tablica pamiątkowa, na której widnieją nazwiska tych, którzy 7 grudnia 1939 r. zostali rozstrzelani przez hitlerowców (w tzw. „czarny czwartek”).  Kilka metrów dalej na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Kupnera i Gdańskiej góruje Pomnik Chrystusa Króla. Obok stoją dwie tablice. Wyryto na nich nazwiska osób, które zginęli w obozach koncentracyjnych, więzieniach, m.in. Oświęcimiu, Stutthofie, Dachau, Płocku, Potulicach, Mauthausen, Oranienburgu, Koronowie, zginęli na polu chwały lub innych okolicznościach lub zostali rozstrzelani przez gestapo. Przy ul. Gdańskiej wśród zieleni ukryty jest kolejny pomnik poświęcony lubawskim harcerzom, którzy oddali życie za ojczyznę w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945. W 1995 r. mieszkańcy Lubawy z okazji 75. rocznicy powrotu Ziemi Lubawskiej odsłonili pomnik poświęcony internowanym żołnierzom powstania listopadowego z oddziału generała Rybińskiego, zmarłym na cholerę jesienią 1831 roku. Pomnik ten znajduje się w małym parku na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Dworcowej. Niedaleko wśród wierzb płaczących skrywa się płyta informująca, że w tym miejscu znajdował się cmentarz gminy ewangelickiej. Wyryto na niej słowa: „Będący tu obecnie park niech nie osłabia szacunku żywych dla szczątków ludzi tu spoczywających”.
Listopad jest miesiącem skupienia i zadumy, gdy odwiedzamy groby bliskich zmarłych na cmentarzach . Jest to też czas radości, bo w 1918 roku Polska zabłysła na firmamencie Europy. Pamiętając dziś o tych, którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny, pamiętajmy, jak długa i ciężka była droga do pamiętnego 11 listopada 1918 r.

Artykuł/zdjęcia: Jolanta Knoblauch