Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

18.04.2023 r.  uczniowie  klas I – VIII  pod opieką nauczycieli aktywnie uczestniczyli w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod patronatem Starosty Powiatowego w Iławie.

Uczniowie klas VII i VIII sprzątali  nabrzeże rzeki Sandeli , a pozostali – całe  otoczenie w pobliżu miejsc, w których mają w tym roku zajęcia:

klasy IV-VI – ulice w pobliżu budynku szkoły przy ul. Św. Barbary 45  

klasy III – w pobliżu Hullo

klasy II – ulice w pobliżu MOK i park przy ul. Dworcowej

klasy I – ulice  w pobliżu LCAS, Lubawskie Łazienki

Zbiórka odpadów prowadzona była w sposób selektywny, co oznacza, że uczniowie zbierali porzucone śmieci zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji i wrzucali je do przygotowanych worków w odpowiednich kolorach określających rodzaj odpadów: Niebieski to papier! Zielony to szkło! Żółty to tworzywa sztuczne i metale! Czarny to odpady zmieszane! Uczniowie uczyli się, że selektywna zbiórka, to szereg korzyści zarówno dla nas, jak i środowiska. Prawidłowo segregując odpady, przyczyniamy się do ich ponownego wykorzystywania, zmniejszenia ilości składowanych śmieci, a także do zmniejszania zapotrzebowania na wydobycie surowców i eksploatowanie środowiska.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika aktywnie uczestniczy w akcjach ekologicznych. Braliśmy udział w zbiórce elektrośmieci, a podczas Święta Ziemi będziemy sadzili drzewa.

Tekst: Joanna Mazurowska