sekretariat Brak komentarzy

12 kwietnia 2017 r. reprezentanci zespołu redagującego gazetkę szkolną „Kropka” Dagmara Eremus i Paweł Byglewski wraz z panią Aleksandrą Majką uczestniczyli w uroczystej  akademii  w Szkole Podstawowej nr 29 w Olsztynie. Podczas apelu uczczono pamięć patrona tej szkoły – Jana Liszewskiego, który był założycielem „Gazety Olsztyńskiej”. Po odśpiewaniu hymnu „Warmio moja miła”, przemowach dyrekcji szkoły i zaproszonych gości rozpoczął się program artystyczny. Postać patrona przypomnieli uczniowie z Koła Tropicieli i Odkrywców Szlaków Małej Ojczyzny. Przygotowali kilka scenek z życia Jana Liszewskiego, który był nauczycielem, poetą, etnografem oraz warmińskim działaczem politycznym  i społecznym.

Ostatnim punktem programu uroczystości było rozstrzygnięcie XIV Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych. Patronat nad tym konkursem objął  Warmińsko – Mazurski Kurator  Oświaty. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 29 i ODN w Olsztynie.  Wśród laureatów konkursu znalazł się zespół redakcyjny, który wydaje gazetkę szkolną „Kropka”. Reprezentanci szkolnej redakcji odebrali pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe za zajęcie III miejsca w kategorii klas IV – VI.  Sukces gazetki ucieszył cały zespół redakcyjny.  Po odbiór narody pojechała tylko delegacja, ponieważ reszta szkolnej redakcji wraz z panią Gabrielą Piwowarską była zaangażowana w akcję charytatywną dla naszego kolegi Wiktora.  Zbierano fundusze na zakup nowego aparatu słuchowego dla tego piątoklasisty.

Zespół redakcyjny „Kropki”