Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym roku od wydarzeń z nią związanych mijają 83 lata. W związku z tym w auli naszej szkoły miała miejsce poświęcona jej prelekcja. Prowadzącym wykład był pracownik gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pan Bartosz Januszewski.

                   Uczniowie, przede wszystkim klasy ósme, mogli pogłębić swoją wiedzę na temat jednej z największych w naszej historii zbrodni, której ofiarą, z rąk radzieckiego NKWD, padli obywatele II RP. Byli to m.in. oficerowie i policjanci, w sumie blisko 22 tysiące osób. Zebrani, w czasie prelekcji, usłyszeli m.in. o genezie omawianych wydarzeń, sposobach przygotowania, wykonania i tuszowania zbrodni, oraz o trwającym kilkadziesiąt lat kłamstwie katyńskim. Choć bowiem o odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu jako pierwsi poinformowali Niemcy w 1943 roku, to Rosjanie dopiero w kwietniu 1990 roku uznali swoją odpowiedzialność za zbrodnię. 

                  Dla Polaków Katyń (choć mordów na naszych rodakach dokonywano nie tylko w Lesie Katyńskim) jest symbolem okrutnej zbrodni i pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji.                        Jest również przykładem determinacji, m.in.  rodzin ofiar, w dążeniu do prawdy o zbrodni, która  –  intencją sprawców – miała ulec zapomnieniu.

Tekst / zdjęcia: Aleksandra Zimnicka / Katarzyna Trzeszewska