Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

W dniu 15 kwietnia 2023 r. w Iławie przy ul. Kościuszki 2A na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 odbyły się eliminacje w „Warmińsko _Mazurskim Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego. Głównym celem tego konkursu j było działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ponadto, podczas turnieju młodzi uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie przepisów ruchu drogowego, prawidłowego poruszania się rowerem, ale też zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 W tegorocznym turnieju udział wzięły drużyny z Lubawy, Gałdowa  i Kisielic. Łącznie w konkurencjach turnieju rywalizowało 5  drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury składające się z policjantów  Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. 

Szkolne drużyny rywalizowały między sobą w dwóch konkurencjach sprawnościowych oraz teście teoretycznym z wiedzy o ruchu drogowym. Uczestnicy musieli pokonać rowerem trudny tor przeszkód, a także zmierzyć się z teoretycznym i praktycznym zadaniem dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

W tegorocznym turnieju w kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie naszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie. Zwyciężyli w  2 grupach wiekowych. Wygrywając drużyny mają szansę uczestniczyć w dalszym etapie turnieju już na szczeblu wojewódzkim.

Skład zwycięskiej drużyny  w I grupie wiekowej (młodszej) : Alicja Szefer (kl.5D), Magdalena Byglewska (kl.5G), Aleksander Rogowski (kl.5G), Szymon Więckowski (kl.6A).

Skład zwycięskiej drużyny  w II grupie wiekowej(starszej) : Bartosz Aranowski (8C), Bartosz Kowalczyk (kl.8A), Oliwier Maćkiewicz (kl.8A).

Do Powiatowego Turnieju BRD przygotowywał obie drużyny pan Michał Kanterewicz.

Opiekę nad naszymi zwycięzcami  w trakcie turnieju w Iławie sprawował pan Stanisław Grzywacz.

Zwycięzcom oraz panu Michałowi  serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich.

Tekst / zdjęcia: Stanisław Grzywacz