Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Listopad jest miesiącem wielu rocznic np.

  • 7.11 data urodzin Marii Skłodowskiej – Curie,
  • 9.11 to Europejski Dzień Wynalazcy,
  • 11.11 – Narodowe Święto Niepodległości.
    Na lekcjach fizyki nie zapominamy o ważnych wydarzeniach. W tym tygodniu, uczniowie klas 7 i 8 zapoznali się z osiągnięciami współczesnych polskich naukowców, wynalazców i ich badaniami. Przez chwilę sami
    zostali wynalazcami, chętnie rozwiązywali quizy związane z postacią Marii Skłodowskiej czy też ocenili znaczenie osiągnięć polskich naukowców. Uczniowie przekonali się, że nauka rozwija się w Polsce cały czas i każdy może wnieść wiele dobrego, nie należy się tylko bać.

Zajęcia zakończyliśmy słowami wartymi zapamiętania:

Tekst/ zdjęcia: Beata Kasprowicz – Bielska