B3J_adm Brak komentarzy

Dnia 2.06.2016r. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla klas pierwszych pod nazwą „Mistrz Ortografii”. W konkursie wzięło udział 21 uczniów (po 3 reprezentantów
z każdej klasy).

Uczestnicy zmagali się z takimi zadaniami jak: podział wyrazów na głoski, litery, sylaby, rozróżnianie spółgłosek i samogłosek, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, układanie odpowiedzi do pytań po cichym przeczytaniu tekstu, uzupełnianie wyrazów odpowiednimi literami, wykreślanka literowa.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce , czyli mistrz ortografii- Aleksandra Ewertowska, klasa 1 f
II miejsce- Filip Gawarzewski, klasa I f
III miejsce- Jakub Nowiński, klasa I a

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Artykuł/zdjęcia: Renata Pokojska/ Małgorzata Iwańska