Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Jak co roku w ostatnich tygodniach roku szkolnego zbiera się komisja powołana przez dyrektora, której zadaniem jest przeanalizowanie wniosków przedłożonych przez wychowawców i przyznanie Honorowej Nagrody Super Absolwenta Szkoły. W tym roku szkolnym tytuł ten otrzymały dwie uczennice: Aleksandra Deka z klasy VIII a i Julia Kamińska z klasy VIII s.

Absolwentki przez lata nauki w szkole podstawowej otrzymywały wysokie wyniki w nauce, bardzo dobre i wyróżniające wyniki w konkursach pozaszkolnych, miejskich, zawodach sportowych, angażowały się w akcjach charytatywnych, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły i klasy lub działały w Młodzieżowej Radzie Miasta oraz kreowały dobry wizerunek szkoły w środowisku pozaszkolnym i lokalnym.

Absolwentkom gratulujemy zaszczytnego tytułu Super Absolwenta Szkoły. Życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wielu sukcesów.