Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Od 20.02.2023 szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego mogą skorzystać z programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, w ramach którego mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika podjęła wyzwanie i przystąpiła do Konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EkoPracownia – etap I. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmu (do 2 minut) przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie wizualizacji/opisu planowanej ekopracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć. Nagrodą główną jest promesa dofinansowania utworzenia pracowni przyrodniczej. Wysokość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 50 000 zł w przypadku pracowni przyrodniczej. Rozstrzygnięcie konkursu już 28-04-2023 r. Trzymamy kciuki.