Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Niezwykła liczba Pi, nazywana też ludolfiną lub stałą Archimedesa, 14 marca obchodzi swoje święto. Liczba Pi jest liczbą niewymierną,  to znaczy, że nigdy nie poznamy jej dokładnej czy pełnej wartości. Jej przybliżenie wynosi 3,14. Liczba Pi to  wynik dzielenia obwodu koła przez jego średnicę i niezależnie od wielkości koła zawsze uzyskujemy ten sam wynik. Nasi uczniowie z okazji święta przygotowali liczne plakaty dotyczące bohaterki tego dnia.

Artykuł/zdjęcia: Grażyna Surdykowska