sekretariat Brak komentarzy

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie otrzymała CERTYFIKAT i tytuł BEZPIECZNA SZKOŁA + w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Udział naszej szkoły w konkursie to kontynuacja sukcesywnej pracy grona pedagogicznego i pracowników szkoły nad zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów.

We wrześniu 2016 r. zgłosiliśmy szkołę do konkursu oraz przekazaliśmy nauczycielom, uczniom do realizacji dziewięć zadań. Były to: zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami straży pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zorganizowanie pogadanki pt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nas czekać na zajęciach wychowania fizycznego?”, „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”, uzależnienia dzieci i młodzieży, działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja „Sprzątanie parku” itp., „Bądź bezpieczny w sieci”, opracowanie zbioru zasad i reguł dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania, wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradca czy rówieśniczy mediatorzy, „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”.

Uczniowie przez siedem miesięcy uczestniczyli w różnych działaniach, a potwierdzeniem były licznie zgromadzone fotografie, wykonane w grupach plakaty, foldery, albumy, komiksy, prace plastyczne, listy, wiersze itp. Wystawa prac uczniów podsumowała konkurs.

Artykuł: Jolanta Knoblauch

Więcej informacji można znaleźć w pliku Sprawozdanie – Konkurs.

Sprawozdanie- Konkurs