Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

 Jedną z form eksterminacji ludności polskiej w czasie okupacji hitlerowskiej na Ziemi Lubawskiej była akcja wysiedleńcza.

Jej nasilenie przypadło na lata 1941 – 1942. Wysiedlono wtedy wielu mieszkańców naszego regionu do obozów w Toruniu, Smukale i Potulicach. Ich gospodarstwa i mieszkania oddano Niemcom przybyłym z Besarabii.

13 listopada na zaproszenie Dyrekcji Szkoły i  nauczyciela historii –  Teresy Kłosowskiej do naszej Szkoły przybyły uczestniczki tamtych wydarzeń – więźniarki obozu w Potulicach – p. Genowefa Łaszewska  i p. Janina Czacharowska.

Podczas spotkania uczniowie usłyszeli wiele trudnych wspomnień z tamtych dni i lat. Dowiedzieli się jak przebiegały wysiedlenia i jak  przerażająca była  codzienność w obozie w Potulicach  (głód, choroby, śmierć, ciężka praca, baraki jako mieszkania, rozłąka z bliskimi i wiele innych trudności).

Obu Paniom dziękujemy raz jeszcze za „ żywą lekcję historii”. Ich wspomnienia na długo zapadną w naszą pamięć.

Artykuł/zdjęcia: Teresa Kłosowska