Agnieszka Hejda Brak komentarzy

 W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie bierze udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Z kulturą mi do twarzy.  

Projekt wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.  

Projekt jest adresowany do wszystkich grup wiekowych, ponieważ zadania można dostosować do poziomu i możliwości uczestników. W naszej szkole będzie realizowany przez uczniów klas IV- VIII. 

Zadania do realizacji są bardzo różnorodne i co ważne, powiązane z codzienną działalnością szkoły. Mogą być realizowane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, dotyczą szeroko pojętej kultury:   – kultury rozumianej jako sztuka ( muzyka, malarstwo, teatr, kino, literatura), – kultury lokalnej i narodowej, – kultury społecznej ( empatia, pomoc starszym i niepełnosprawnym, tolerancja), – kultury słowa ( zwłaszcza w Internecie), – ekokultury, – kultury innych narodów. 

Koordynatorem projektu jest p. Aneta Nowakowska