sekretariat Brak komentarzy

Olimpiada OLIMPUSEK sesja wiosenna przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.   Każdy test konkursowy składał się z 21 pytań.  Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym.  Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punktów.  W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów, a minimalnie 0 punktów.   Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce w rankingu.  Organizator olimpiad OLIMPUSEK dokonał klasyfikacji uczestników bez uwzględnienia liczby osób, które w sprawdzianie konkursowym uzyskały ten sam wynik. W związku z tym wszyscy uczestnicy (niezależnie od liczby osób), którzy uzyskali np. 210 punktów zostali sklasyfikowani na I miejscu.   Liczba uczestników w Olimpusku dla klas III wyniosła  6171

W naszej szkole olimpiadę pisało 25 uczniów, najlepsze wyniki osiągnęli i otrzymają dyplom laureata:

  1. Hubert Gęstwicki z  klasy III a uzyskał  186 punktów, 9 miejsce  w  Polsce
  2. Klaudia Piotrowicz z klasy III a, 179 punktów , 11 miejsce w Polsce
  3. Jakub Libuda z klasy III h, 177 punktów, 12 miejsce w Polsce
  4. Julia Zalewska z klasy III a, 176 punktów, 12 miejsce w  Polsce
  5. Marta Brodawka z klasy III b, 175 punktów, 12 miejsce w Polsce

Laureatom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do udziału w olimpiadzie  w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.

Artykuł: Joanna Mazurowska