Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Dnia 25 września 2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie.

Od trzeciej godziny lekcyjnej uczniowie, przychodząc klasami (zgodnie z wyznaczonym harmonogramem) do lokalu wyborczego, oddawali swoje głosy na wybranego kandydata ubiegającego się o stanowisko w Radzie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lubawie.  

Lokal wyborczy w budynku przy ul. św. Barbary mieścił się w świetlicy szkolnej.

Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z Ordynacją Wyborczą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lubawie. Szkolna Komisja Wyborcza nie stwierdziła żadnych uchybień.

 

Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwał Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Anna Dombrowska

 

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

 

Lp.

  

 

Imię i nazwisko kandydata

 

 

Klasa

Ilość głosów otrzymanych w klasach

7, 2 i 3 gimnazjum

Ilość głosów otrzymanych w klasach

4-6

Suma otrzymanych głosów
1 Józefowicz Filip kl. III C/G 120 132 252
2 Klonowska Aleksandra kl. II D/G 57 13 70
3 Kraffczewicz Aleksandra kl. V D 0 17 17
4 Kraffczewicz Natalia kl. V D 2 7 9
5 Matyjak Wiktoria kl. V D 1 42 43
6 Namjildorj Ewelina

kl. III A/G

112 69 181
7 Wierzbowska Agnieszka kl. V B 0 4 4
8 Wierzbowska Klaudia kl. V B 1 32 33
9 Zagusta Agata kl. V C 4 8 12
      Razem: 297 Razem: 324 Razem: 621

Artykuł/zdjęcia: Anna Dombrowska