Agnieszka Hejda Brak komentarzy

III MIEJSCE PRZEDSTAWICIELI UCZNIÓW KL. VII G
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE

W październiku bieżącego roku uczniowie klasy VII g wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy. Zorganizowały go dwie instytucje: Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Konkurs był adresowany do uczniów ze szkół podstawowych (klasy V-VIII) i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Zadaniem zespołu uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, było stworzenie przewodnika edukacyjnego po miejscach pamięci w swojej okolicy. Miał zawierać m.in. tytuł, lokalizację obiektów, krótki opis historyczny, dokumentację fotograficzną prezentowanych miejsc oraz bibliografię. Celem konkursu było pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży, przynależności do miejsca zamieszkania oraz uświadomienie znaczenia dziedzictwa materialnego dla historii i tradycji regionu. Zespół reprezentujący naszą szkołę tworzyli: Kacper Jędrzejewski, Wiktor Neumann, Antoni Ruciński, Sebastian Sławiński i Wojciech Stawiarski, a nad całością czuwała pani Aleksandra Zimnicka – nauczyciel historii. Przygotowali filmik, w którym opowiedzieli o ważnych dla Lubawy miejscach pamięci. Praca nad filmikiem była dla nich okazją do osobistego odwiedzenia lokalnych miejsc pamięci, a także poznania geografii i historii najbliższej okolicy. Doskonalili przy tym umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Podsumowanie konkursu odbyło się 9 grudnia 2021 r.  w Olsztyńskim Planetarium. Przy ocenie prac uczniów jury kierowało się następującymi kryteriami: walory edukacyjne przewodnika, kreatywność i oryginalność w zakresie jego utworzenia, zastosowanie programów i aplikacji internetowych, dbałość o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną w zamieszczonych tekstach oraz autentyczność zaprezentowanych w pracy zdjęć i innych materiałów. Nasi uczniowie zajęli w konkursie III miejsce. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Szkoła weszła w posiadanie pamiątkowej tabliczki oraz Certyfikatu Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej. Całej drużynie uczniów z klasy VII g składam w związku z tym serdeczne gratulacje.