Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

W dniach 11-13.04.2018r. uczniowie klas IV, VI, VII oraz II i III (gim) brali udział w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap szkolny. Uczniowie musi rozwiązać test złożony z 25 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego i 10 pytań dotyczących poruszania się na skrzyżowaniach.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
 3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W wyniku eliminacji szkolnych utworzone zostały 2 drużyny,  które będą reprezentowały  naszą szkolę w powiatowym etapie turnieju 28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie:

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych tj. klas IV – VII

Imię i nazwisko data urodzenia

 1. Natalia Modrzewska – kl. VI s
 2. Róża Różańska – kl. VI s
 3. Oskar Dmochewicz – kl. VI s
 4. Kacper Tański – kl. VI s

Grupa II – uczniowie szkół gimnazjalnych tj. klas II i III

Imię i nazwisko data urodzenia

 1. Adam Malinowski – kl. II f (gim)
 2. Łukasz Senkowski – kl. III c (gim)
 3. Dominik Stasiński – kl. III c (gim)

28.04.2018r. uczniowie naszej szkoły brali udział w etapie powiatowym konkursu o ruchu drogowym, który miał miejsce w Iławie. Uczniowie musieli pokonać tor przeszkód, udzielić pierwszej pomocy, rozwiązać test dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się po skrzyżowaniach, a także wykonać 3 wylosowane zadania w “miasteczku rowerowym”. Po wykonaniu wszystkich zadań nasze 2 drużyny – grupa I w składzie: N. Modrzewska, R. Różańska, O. Dmochewicz oraz grupa II w skadzie: A. Malinowski, Ł. Senkowski, D. Stasiński – zajęły IV miejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Artykuł/Zdjęcia: Katarzyna Trzeszewska