Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Tegoroczne Święto Szkoły to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej, bowiem obchodziliśmy 75. rocznicę nadania imienia Mikołaja Kopernika naszej szkole.

Uroczysta akademia odbyły się na sali gimnastycznej przy ul. św. Barbary. Wszystkich gości powitał dyrektor Mirosław Kowalczyk. Zaszczycili nas swoją obecnością, Maciej Radtke- Burmistrz Miasta Lubawa wraz z Zastępcą i Kierownikami referatów Urzędu Miasta Lubawa, Radni Miasta z przewodniczącym Rady-Janem Sarnowskim, Roman Gancarz- Komendant Policji, Piotr Ormowski-Komendant OSP w Lubawie, Ks. Marcin Staniszewski – Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie, Dyrektorzy, Prezesi i Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz Rodzice, przewodnicząca Anna Wiśniewska wraz z członkami prezydium Rady Rodziców. W uroczystości wzięli udział emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie. Szkoła otrzymała listy gratulacyjne i życzenia.

Dyrektor szkoły, Mirosław Kowalczyk w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie szkoły w życiu każdego, mówił o  roli historii, absolwentach, byłych dyrektorach, nauczycielach i pracownikach i oczywiście docenił obecną kadrę i dzisiejszą młodzież. Podkreślił jak ważną rolę w przeszłości i dziś odrywają Przyjaciele szkoły: władze samorządowe, które dbają  warunki pracy jednostki. Przedsiębiorcy, stowarzyszenia, kluby sportowe, które wspierają codzienne życie szkoły oraz Rodzice. Rodzice każdego dnia współpracują z placówką, angażują się w codzienne życie, w rozwój szkoły.

Historię szkoły przedstawiła wicedyrektor Jolanta Knoblauch. Była to lekcja, podczas której uczniowie, nauczyciele oraz zebrani goście mogli poznać historię szkoły i obejrzeć stare archiwalne zdjęcia. (http://sp.lubawa.pl/wp-content/uploads/2024/02/Jubileusz-SP-Lubawa_znajomosc-histori-pomaga.-Daje-poczucie-godnosci-i-pewnosci-siebie-1508-2024.pdf ).

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Podczas uroczystości przybliżono zebranym sylwetkę Patrona Szkoły a także liczne działania, jakie podejmuje szkoła, aby uatrakcyjnić naukę i rozwój uczniów. Obchody Święta Szkoły wzbogacały: prezentacje multimedialne, filmy oraz występy taneczne i zespołów muzycznych: Frajda i Papugi.

Akademię przygotowali uczniowie klas 3C, 3E, 4B, 4C, 4D, pod kierunkiem nauczycieli Beaty Bartnikowskiej,  Walentyny Miszczak, Stanisława Grzywacza i  Michała Kanterewicza.