sekretariat Brak komentarzy

17 lutego 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość, w której corocznie świętujemy rocznicę urodzin patrona naszej szkoły Mikołaja Kopernika. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władz miasta, byłych i obecnych pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Na wstępie  Dyrektor Szkoły pan Mirosław Kowalczyk powitał wszystkich zebranych oraz wygłosił przemówienie, w którym podkreślał rolę kultywowania tradycji oraz wpływ postaci Mikołaja Kopernika na postawę naszych uczniów. Wskazywał, jak zacnymi cechami obdarzony był nasz patron oraz w jaki sposób  powinniśmy kontynuować i promować jego dziedzictwo.

Po zakończonym przemówieniu głos zabrali przybyli na uroczystość goście,  którzy życzyli naszej szkole sukcesów i dalszego rozwoju. Pracownicy Urzędu Miasta wspomnieli o zmianach czekających naszą szkołę w związku z reformą oświaty.

Po części oficjalnej uczniowie klas II d, V b oraz VI s pod kierunkiem nauczycieli : Beaty Bartnikowskiej, Henryka Żmijewskiego i Martyny Dmochewicz przedstawili część artystyczną, która była przekrojem działań , jakie podejmuje szkoła w ciągu całego roku szkolnego. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności sportowe w pokazie gimnastycznym przygotowanym przez panią Beatę Kozłowską. Swoimi talentami pochwalił się także szkolny zespół muzyczny „Papugi” , prowadzony przez pana Michała Kanterewicza. Przygotowano także pokazy multimedialne, m.in. pokaz działalności zespołu redakcyjnego „ Kropka” pod kierunkiem pani Aleksandry Majki oraz szkolnej telewizji pod kierunkiem pana Romana Antoniewicza. Uczniowie w zabawny i ciekawy sposób zaprezentowali osiągnięcia swojej szkoły na wielu polach:  dydaktycznym, artystycznym, sportowym. Pokazali w jaki sposób nasza szkoła dba o ekologię, bezpieczeństwo, tradycje oraz rozwój społeczny swoich uczniów. Za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Całości imprezy towarzyszył radosny i uroczysty nastrój.

Przemówienie Dyrektora Szkoły:

,, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Emeryci,
Drogie Dzieci !
Szanowni Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie!

Chciałabym serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia i powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości.
Dzisiejszy dzień to data, która jest najważniejszą w kalendarium szkoły, a ta wyjątkowa uroczystość jest kolejnym etapem tworzenia jej tradycji i rytuału.
Dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila radości, dlatego, jak to w zwyczaju jest, chcemy tę radość dzielić z innymi, szczególnie z naszymi przyjaciółmi – a więc z Wami!

 Miło mi powitać na dzisiejszej uroczystości:

 1. Burmistrza Miasta Lubawa – p. Macieja Radtke
 2. Zastępcę Burmistrza Miasta Lubawa– p. Stanisława Kieruzela
 3. Przewodniczącego Rady Miasta- p. Jana Sarnowskiego
 4. Radnych Miasta Lubawa
 5. Proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła
  w Lubawie- Ks. doktora Marcina Staniszewskiego
 6. Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
  i Św. Anny w Lubawie- Ks. Mieczysława Rozmarynowicza
 7. Dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie- prof. dr hab. Jarosława Włodarczyka
 8. Dyrektora Generalnej Fundacji Nicolaus Copernicus- pana Roberta Szaja
 9. Wybitnego znawcę życia i działalności Mikołaja Kopernika, autora wielu książek poświęconych wybitnemu astronomowi, autora badań, które wskazały miejsce pochówku Mikołaja Kopernika- doktora Jerzego Sikorskiego
 10. Historyka, znawcę średniowiecza, dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem- doktora Szymona Dreja
 11. Aktora, scenarzystę, reżysera i producenta filmów dokumentalnych- pana Michała Juszczakiewicza
 12. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie- starszego brygadiera magistra inżyniera Macieja Jasińskiego
 13. Komendanta Komisariatu Policji – pana Artura Sibilewskiego
 14. Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark- pana Dariusza Szczawińskiego
 15. Leśniczego Nadleśnictwa Lidzbark – pana Tomasza Stepnowskiego
 16. Sekretarza Miasta Lubawa- panią Katarzynę Żuchowską
 17. Kierownika Referatu Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obrony Cywilnej – pana Roberta Swata
 18. Kierownika Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji- pana Sławomira Jamrożego
 19. Dyrektora Miejskiego Przedszkola – panią Magdalenę Pankowską
 20. Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie – panią Lucynę Janus
 21. Dyrektora Gimnazjum w Lubawie– pana Marka Borkowskiego
 22. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – pana Jacka Różańskiego
 23. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – pana Zenona Paprockiego
 24. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – panią Bożenę Knabe
 25. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie – panią Dorotę Kowalską
 26. Kierownika Miejskiego Ośrodka Zdrowia – pana Józefa Nowakowskiego
 27. Prezesa Wodociągów i Kanalizacji w Lubawie – pana Stefana Pankowskiego
 28. Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”- pana Grzegorza Kowalkowskiego
 29. Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia”- panią Ewelinę Kowalkowską
 30. Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie – panią Annę Empel
 31. Prezesa Banku Spółdzielczego w Lubawie – panią Magdalenę Waldan
 32. Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Krzysztofa Zielińskiego
 33. Przedstawiciela Rady Rodziców – panią Wiolettę Szarmach
 34. Właściciela restauracji „Karczma nad Sandelą”- pana Wiesława Mergalskiego
 35. Byłych pracowników szkoły: emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi
 36. Szanownych Rodziców,
 37. Media
 38. Uczniów i przyjaciół szkoły

  Szanowni Państwo !

W życiu każdego człowieka są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń.
Mamy wówczas okazję do rozpamiętywania tego, co było, co jest i mamy też okazję do snucia wizji tego, co będzie.
Okazje tego typu nie zdarzają się codziennie. Są to wydarzenia, na które czeka się latami, często nawet pół wieku.
Każda okazja jest dobra, aby spotkać ludzi, których myśli i wspomnienia wiążą się ze Szkołą Podstawową w Lubawie.
Święto Szkoły to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń. Powrót do szkoły to, bowiem powrót do tego, co ocalało, jako obraz najpiękniejszych lat życia.

 Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy zawsze jest Uczeń, duszą szkoły jest Nauczyciel, wsparciem – Rodzice, a dumą Absolwenci!

 W dzisiejszym świecie w znacznym stopniu zmieniły się warunki życia, ale ciągle człowiek i jego otoczenie stanowią wspólnotę.
Taką najbliższą każdemu z nas jest wspólnota rodzinna.
Każda ma swoją przeszłość, własną historię przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tworzy się więź pomiędzy członkami rodziny, która sprawia, że z nią się identyfikujemy. Święto Szkoły-Urodziny Patrona !, traktujemy jak Święto rodzinne, jest one okazją do sympatycznych spotkań , jak w domu, w gronie najbliższych.

      Drodzy Uczniowie !

Pamiętajcie, że w komercyjnym świecie fleszy trzeba być odważnym i mądrym.
Odważnym – by być wiernym samemu sobie i kierować się własnymi zasadami, podejmować ciągle nowe wyzwania.
Mądrym – by nie dać się zwieść temu co powierzchowne i nietrwałe , by nie ulec manipulacjom kultury masowej i środków przekazu.
Życzę wam abyście zrozumieli słowa Krystyny Siesickiej:

„Miarą cywilizacji nie są hamburgery i hot dogi, tylko to, co się w sobie nosi z dziada i pradziada”.

Nasza szkolna rodzina jest  dumna, że od 68 lat jej Patronem jest Wielki Człowiek-Mikołaj Kopernik!
Człowiek, który swoim życiem wskazywał drogę następnym pokoleniom – drogę do sukcesu i zwycięstwa.
Myślę, że wszyscy chcemy odnosić sukcesy, zwycięstwa, ale pamiętajmy, że nic nie mamy za darmo, musimy na to zapracować, znosić trudy nauki, znoje codziennego życia, podejmować różne decyzje, tak jak to robił nasz Patron- Mikołaj.
Bierzmy przykład z Mikołaja Kopernika:
–  Był dobrym człowiekiem, dla którego bliźni – jego życie, zdrowie, szczęście były najważniejsze,
–  Pamiętał o miejscu swojego urodzenia i nigdy się go nie wstydził,
–  Miał na uwadze dobro publiczne całej lokalnej społeczności, nie zaś własny interes,
–  Dokonywał rzeczy szlachetnych, wielkich i doniosłych, często uważanych za niemożliwe,
–  Dostarczał i dostarcza do dnia dzisiejszego przeżyć,
–  Kształcił, wychowywał i budził wrażliwość,
–  Swoją pracą  zmienił świat.
Do dziś, na świecie, jest jednym z najczęściej wymienianych uczonych.  Imieniem Kopernika nazywano i nazywa się różnorodne podmioty, poczynając od obiektów w przestrzeni wszechświata, elementów otaczającego nas krajobrazu, jest bohaterem filmów i gier, po naszą szkołę czy klub sportowy.
–  Dziś wiemy, że Mikołaj Kopernik odwiedzał nasze miasto ,więc miał wpływ na jego ówczesne życie.

Uczniowie !
Bądźcie dumni, że będziecie absolwentami naszej szkoły-lubawskiego ,,Kopernika”

Dziękuję”

Artykuł/zdjęcia: Martyna Dmochewicz/ Agnieszka Hejda