Agnieszka Hejda Brak komentarzy

W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w III Edycji Ogólnopolskiego Projektu Świetliczaki na tropie…Kolorów Świata. Podczas tej edycji uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty.
Celem projektu jest:
– wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
-uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
-działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
-rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
-zainicjowanie współpracy miedzy placówkami w całej Polsce