Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy


W dniach od 4 do 10 października obchodzony jest na świecie Światowy Tydzień Zwierząt, zaś 4 października wspominamy w kościele katolickim św. Franciszka z Asyżu. Tydzień zwierząt został ustanowiony w 1931 roku, w trakcie konwencji ekologicznej we Florencji. Celem tych dni jest promowanie prawidłowych zachowań ludzi wobec zwierząt i powszechne propagowanie ich praw. W tych dniach wspominamy także św . Franciszka z Asyżu-patrona zwierząt, przyrody, a obecnie -także i ekologii.
Nawiązując do tych dni, grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem P. Michałem Kanterewiczem
postanowiła przygotować wystawkę zdjęciową przedstawiającą naszych mniejszych przyjaciół zamieszkałych z nami w domach.
   tekst /zdjęcia  Michał Kanterewicz