Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

ZAPRASZAMY uczniów kl. I – VIII SP do udziału w 4. EDYCJI konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego. Patronatem konkursu jest: Fundacja BOŚ i Poczta Polska.

Tematem konkursu jest: WOLONTARIAT.

ZADANIEM KONKURSOWYM jest przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów (odbiorców korzystających z pomocy) jak i samych wolontariuszy.

Praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.
Prace konkursowe można przesłać na adres e-mail: niedzwiecka.malgorzata@sp.lubawa.pl w temacie proszę wpisać: Konkurs WOLONTARIAT do dnia 22.05.2020

CO MOŻNA WYGRAĆ?
Prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych! Dodatkowo trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy.

Koordynator konkursu: Małgorzata Niedźwiecka

Tekst:  Małgorzata Niedźwiecka