Agnieszka Hejda Brak komentarzy

8.02.2018r.uczniowie klasy IIIg spotkali się z wyjątkowymi gośćmi.Byli nimi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie:p. Dorota Karbowska, p. Władysław Soboczyński i p. Marcin Stawiarski.Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca strażaka, jak należy zachować się, kiedy zauważą pożar. Dowiedzieli się także, że praca strażaków nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas klęsk żywiołowych i wypadków samochodowych. Uczniowie dzielili się wiedzą , którą zdobyli do tej pory na lekcjach. Mieli też możliwość założenia hełmu strażackiego. Na zakończenie spotkania strażacy podarowali dzieciom odblaskowe opaski, a dzieci wręczyły im drobne upominki.
Zapamiętaj!
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy

Artykuł/zdjęcia:Gabriela Piwowarska