sekretariat Brak komentarzy

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +.
W ramach podjętych działań zaprosiliśmy do współpracy Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Nawiązaliśmy kontakt z komendantem KPPSP st. bryg. mgr inż. Maciejem Jasińskim, który do prowadzenia zajęć oddelegował strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Przedstawiciele KPPSP będą cyklicznie spotykać się z uczniami klas I-VI w każdy wtorek i czwartek. Celem zajęć będzie przedstawienie tematyki związanej z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Dzięki promowaniu właściwych postaw zostaną utrwalone prawidłowe wzorce zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Artykuł: Joanna Mazurowska