sekretariat Brak komentarzy

24 kwietnia 2017 r. w szkole podstawowej odbyły się spektakle profilaktyczne. Spektakl dla uczniów klas I-III pt. „Supełki-nieoczekiwana zamiana miejsc” miał na celu rozwijanie empatii oraz wrażliwości i szacunku wobec istot żyjących, w tym przypadku zwierząt. Pokazał młodszym uczestnikom, że zwierzęta odczuwają ból, emocje, że mają swoje potrzeby. Poruszona została również zasada działania wolontariatu. Celem spektaklu dla klas IV-VI pt. „Wielka ucieczka” było uświadomienie uczniom, jakie konsekwencje niesie za sobą sięganie po używki. Przedstawiono w jaki sposób można odmawiać i wzmacniać w sobie postawę asertywną, gdzie szukać wsparcia w przypadku przeżywania trudności. Pokazano także, jak można miło i aktywnie spędzać czas bez środków psychoaktywnych. Muzyka, kolorowe kostiumy i świetna gra aktorów spowodowały, że uczniowie z dużym zaciekawieniem oglądali przedstawienia  oraz  czynnie w nich uczestniczyli.
Spektakle przeprowadził zespół teatralny Fundacja Grupa T z Torunia.

Artykuł/zdjęcia: Katarzyna Wiergowska/ Agnieszka Hejda