Agnieszka Hejda Brak komentarzy

5 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło ślubowanie klas pierwszych. Jest to symboliczna chwila przyjęcia pierwszaków w poczet uczniów.

Ceremonia ta miała miejsce w sali gimnastycznej w obecności licznie zgromadzonych rodziców, gości i uczniów. Nad przebiegiem uroczystości czuwała wicedyrektor Ewa Kwiatkowska.

Apel rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk. W swoim przemówienie przywitał obecnych, ale szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów i powiedział między innymi, że ślubowanie to najważniejsze wydarzenie nie tylko dla nich, ale i dla całej szkoły, a także dla ich bliskich, dlatego tak licznie przybyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Złożenie ślubowania potwierdza, że staną się pełnoprawnymi uczniami i przyjmują na siebie prawa i obowiązki ucznia.

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Aleksandra Klonowska, gorąco powitała bohaterów tego wzniosłego wydarzenia oraz zapewniła ich, że mogą zawsze liczyć na pomoc starszych kolegów i koleżanek. Po wyrecytowaniu przez pierwszoklasistów „Katechizmu małego Polaka” Władysława Bełzy nikt nie miał wątpliwości, że są oni gotowi, by złożyć uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowanie na ucznia przez pana dyrektora „zaczarowanym” ołówkiem było dla uczniów ogromnym przeżyciem. Wielką radość sprawiły nowym uczniom otrzymane identyfikatory, legitymacje szkolne oraz upominki podarowane przez Radę Rodziców i uczniów klas drugich.

W tym dniu starsze koleżanki i starsi koledzy z klasy II b i III b pod kierunkiem pani Ewy Sendlewskiej i pani Gabrieli Prusik oraz pana Stanisława Grzywacza, opiekuna szkolnego chóru, przygotowały krótką część artystyczną. W swoich występach zapewniali maluszków, że:

„W szkole nikt nigdy nie jest sam.

Gdyby się problem darzył czasem,

Szybko odwiedźcie trzecią klasę.

Znajdzie się sposób na zmartwienia.

Czołem, Pierwszacy! Powodzenia!

Zwieńczeniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i wychowawców.

Artykuł/Ewa Sendlewska

Zdjęcia/Agnieszka Hejda