sekretariat Brak komentarzy

Badanie  sprawności  fizycznej  uczniów  klas  III

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  M. Kopernika  w  Lubawie  informuje, że  odbędzie  się  test  sprawności  fizycznej  uczniów  klas  III  sprawdzające  następujące  cechy  motoryczne:

  • szybkość – bieg wahadłowy  3 x 10m
  • skoczność – skok w  dal  z  miejsca
  • silę – rzut piłką  lekarską  1 kg  znad  głowy
  • wytrzymałość – bieg ciągły  przez  4 min.

Test  sprawności  fizycznej  poszczególnych  klas  odbędzie  się  w  sali  sportowej  OSiR  przy  ul. Łąkowej  8  według  poniższego  harmonogramu:

Wtorek  28.02.2017r

2  i  3  lekcja  kl.  III  F     osoby odpowiedzialne  p. Ossowska, p. Kozłowska, p. Mężykowski

6  i  7  lekcja  kl.  III  B     osoby odpowiedzialne  p. Mazurowska, p. Kobacka, p. Fafiński

Środa  1.03.2017r

5  i  6  lekcja  kl.  III  A     osoby odpowiedzialne  p. Paprocka, p. Gsell, p. Mężykowski

Wtorek  7.03.2017r

2  i  3  lekcja  kl.  III  G     osoby odpowiedzialne  p. Wierzbowska, p. Kozłowska, p. Mężykowski

6  i  7  lekcja  kl.  III  C     osoby odpowiedzialne  p. Prusik, p. Kobacka, p. Fafiński

Środa  8.03.2017r

5  i  6  lekcja  kl.  III  E     osoby odpowiedzialne  p. Liszewska, p. Gsell, p. Mężykowski

Wtorek  14.03.2017r

2  i  3  lekcja  kl.  III  H     osoby odpowiedzialne  p. Hejda, p. Kozłowska, p. Mężykowski

6  i  7  lekcja  kl.  III  D     osoby odpowiedzialne  p. Grochocka, p. Kobacka, p. Fafiński

Testem  objęci  są  wszyscy  uczniowie  klas  III  z  wyjątkiem  uczniów  zwolnionych  z  zajęć  wychowania  fizycznego  w  roku  szkolnym  2016 / 2017.  Obowiązuje  strój  sportowy. 

Zajęte  miejsce  w  poszczególnych  konkurencjach  daje  odpowiednią  ilość  punktów  do  klasyfikacji  łącznej  (np. I  miejsce – 1 pkt,  VI  miejsce – 6 pkt).

Końcowa  klasyfikacja  to  suma  punktów  z  wszystkich  prób  sprawnościowych.

Tabelę  końcową  tworzą  uczniowie  od  najmniejszej  liczby  punktów  do  największej.

Klasyfikacja  jest  oddzielna  dla  chłopców  i  dziewcząt.