Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Komunikat dyrektora szkoły


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie informuje, że w dniu 14 lutego 2022r. zostanie otwarta szkolna procedura rekrutacji uczniów do klas I na rok szkolny 2022/2023

 1. Zgłoszenia przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły-dzieci zamieszkałe w Lubawie,
  Wnioski rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły- dzieci zamieszkałe poza Lubawą
  można składać drogą elektroniczną, skany podpisanych dokumentów na adres: sp@lubawa.pl lub
  poprzez skrzynkę podawczą, która znajduje się w przedsionku wejścia do szkoły przy ul.
  Rzepnikowskiego 7.
 2. Wszystkie dokumenty dotyczące harmonogramu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.sp.lubawa.pl –rekrutacja do klasy I.
 3. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, tel.: 89 6452326 oraz przewodniczący Komisji rekrutacyjnej.
 4. W przypadku potrzeby, Burmistrz Miasta może zarządzeniem zmienić terminy rekrutacji.
 5. Wyniki rekrutacji ogłosi Komisja rekrutacyjna.


  Dyrektor: M. Kowalczyk