sekretariat Brak komentarzy

W dniach 20-22 marca w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie i kościele św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne. W tym roku tematem przewodnim szkolnej części rekolekcji była postać św. Franciszka z Asyżu. Jak wiemy Lubawa niegdyś związana była z franciszkanami, którzy w naszym mieście mieli swój klasztor. Piękną pamiątką po tym jest strop nad prezbiterium kościoła św. Jana. Mamy też nową kaplicę św. Franciszka.

Pierwszego dnia rekolekcji w budynku szkoły klasy I-VI obejrzały przedstawienie dotyczące życia biedaczyny z Asyżu, przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pana Łukasza Szauera.

Drugiego dnia rekolekcji uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym. Każda klasa przygotowywała plakat dotyczący św. Franciszka. Uczniowie całym sercem zaangażowali się w wykonanie zadania. Jury konkursu w składzie: p. Martyna Dmochewicz, p. Agnieszka Hejda, p. Beata Tarnowska, p. Michał Kanterewicz oraz p. Łukasz Szauer, po długich naradach wyłonili dwie zwycięskie klasy (jedną z klas I-III oraz jedną z klas IV-VI), które w nagrodę za najpiękniejsze plakaty pójdą do kina. Z klas I-III wygrała III h, a z klas  IV-VI – V d. Pozostałe klasy otrzymały dyplomy.

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia rekolekcji uczniowie gromadzili się na naukach rekolekcyjnych w kościele św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła. Nauki głoszone były przez franciszkanów.

Rekolekcje zakończyły się w środę uroczystą Mszą Świętą, w czasie której wspaniale śpiewała schola prowadzona przez panią Bożenę Nowakowską.

Artykuł/zdjęcia: Łukasz Szauer/ Agnieszka Hejda