Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

    Uczniowie klas 7-8 uczestniczyli w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, której organizatorem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematyka

tegorocznej Lekcji dotyczyła zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony. Uczniowie dowiedzieli się, co wpływa na zmiany klimatu, jakie są efekty tych zmian i jak można je powstrzymać. Zdobyli praktyczne wskazówki, co oni sami mogą zrobić, w swoim najbliższym otoczeniu, by ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze. 

    Przez zagadnienia związane ze skutkami zmian klimatycznych przeprowadził uczniów Tomek Michniewicz – jeden z najbardziej znanych polskich podróżników. Uczniowie zdobyli wiedzę o klimacie oglądając film z jego udziałem, czytając komiks, który powstał specjalnie na potrzeby projektu, wykonując plakat promujący dbanie o środowisko a także rozwiązując zadania w broszurach edukacyjnych.

Takie działania przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej w społeczeństwie i przyczyniają się do ochrony planety. Pamiętajmy, Ziemia jest tym, co nas wszystkich łączy więc niech każdy dzień będzie Dniem Ziemi.

Tekst / zdjęcia: Beata Kasprowicz – Bielska