Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie  przystąpiła do programu „Szkoła Demokracji” w ramach projektu realizowanego przez  Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. „Celem programu jest wspieranie samorządów uczniowskich w działaniach, aby głos uczniów i uczennic w szkole był bardziej słyszany”. Podczas udziału w programie uczniowie rozwiną postawę obywatelską, nauczą się współdecydowania i troski o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości. Program pomoże poszerzyć konkretne umiejętności uczniów i nauczycieli: planowanie działań w szkole, komunikację i wspólne podejmowanie decyzji.

23 października 2020 r. przedstawiciele samorządu uczniowskiego naszej  szkoły: Aleksandra Kraffczewicz, Natalia Kraffczewicz i Karolina Jaroszewska wraz z opiekunem – Anną Dombrowską wzięli udział w Inauguracji Szkoły Demokracji online. Podczas wydarzenia lubawska grupa projektowa zaprezentowała swoją szkołę. Uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których wyszkoleni trenerzy wprowadzili uczestników w zagadnienia związane z projektem.

              Realizacja projektu – „Szkoła Demokracji” planowana jest na cały rok szkolny. Mamy nadzieję, że będzie to wartościowe doświadczenie dla społeczności szkolnej.

Anna Dombrowska – opiekun samorządu uczniowskiego.

Artykuł / zdjęcia: Anna Dombrowska