Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Od 16 do 18 lutego 2021 r. w naszej szkole trwały próbne egzaminy klas VIII z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zostały one przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu: uczniowie pisali w salach według przygotowanych ustaleń na egzamin główny, który odbędzie się w maju, pracowali w określonym czasie w zależności od rodzaju egzaminu i dostosowania, samodzielne rozwiązywanie zadania, zaznaczali odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Diagnoza została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Celem próbnego egzaminu ósmoklasisty było zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia, a także zapoznanie ucznia z pracą z arkuszem egzaminacyjnym.