Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

#laboratoriaprzyszłosci

„Laboratorium Przyszłości” to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów naszej szkoły tak, jak w wielu innych placówkach. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk został położony na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lubawie biorą udział w cyklu szkoleń, który ma na celu umożliwienie skutecznego wykorzystania sprzętu zakupionego przez szkołę w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”. Tematyka szkoleń: Laboratoria Przyszłości. Podstawy druku 3D, Świąteczne dekoracje 3D, Praktyczne wykorzystanie długopisu i drukarki 3D: 1. Podstawy druku 3D. 2. Tworzenie zaawansowanych modeli 3D w aplikacji Tinkercad. 3. Zasady bezpiecznego korzystania z długopisu 3D. 4. Praktyczne wykorzystanie długopisu 3D w pracy z uczniem. Biblioteka gotowych modeli 3D; Drukujemy szopkę bożonarodzeniową w 3D z mikrokontrolerem – w tym szkoleniu brali udział nauczyciele i uczniowie. Swoje kwalifikacje zawodowe nauczyciele podnoszą także z zakresu robotyki i programowania. Przeprowadzone zostały zajęcia z uczniami, które cieszyły się zainteresowaniem.

Tekst: Jolanta Knoblauch