Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Barwnym korowodem pożegnaliśmy zimę, a powitaliśmy kalendarzową wiosnę. Choć aura nie przypominała wiosennej, wszyscy uczniowie klas
I-VI ruszyli 21 marca w miasto, aby wyjść na spotkanie tak długo wyczekiwanej wiośnie. Oprócz szkolnej dziatwy i nauczycieli w pochodzie uczestniczyły również marzanny, które symbolizowały odchodzącą zimę i nadchodzącą, kolorową wiosnę. Przed pochodem w szkole odbył się konkurs na najładniejszą marzannę, które wykonane zostały przez klasy IV-VI. Jurorami byli uczniowie klas I-III. Pierwsze miejsce przyznali klasie VId, drugie Va, a trzecie miejsce zajęła klasa IVg. Na piątej lekcji nie było typowych zajęć, gdyż uczniowie relaksowali się przy grach planszowych. Cały dzień minął w wiosennej i wspaniałej atmosferze.

Artykuł/zdjęcia:Henryk Żmijewski/Agnieszka Hejda