Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Po roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy powrócili do budynku przy ul. Rzepnikowskiego 7. Placówka doczekała się pełnej modernizacji. Ta potężna inwestycja przez wiele lat była tylko w sferze marzeń. Teraz możemy uczyć, uczyć się i rozwijać swoje umiejętności w nowym, wyremontowanym budynku.

15 września 2023 r. o godz. 13.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku szkoły. Na uroczystość przybyli goście w osobach: Robert Gontarz – poseł na Sejm RP, Zbigniew Ziejewski – poseł na Sejm RP, Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jakub Klepański – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Bartosz Bielawski – starosta Powiatu Iławskiego, Maciej Mikołajczyk – powiatowy inspektor sanitarny, Tomasz Potorski – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Piotr Wlazłowski – komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Małgorzata Adamowicz – dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, Grzegorz Wierzbowski – generalny wykonawca inwestycji, prezes spółki LPB sp. z o.o. wraz z pracownikami firmy oraz podwykonawcami, Radosław Kulerski – inspektor nadzoru inwestorskiego, Jan Sarnowski – przewodniczący Rady Miasta Lubawa wraz z radnymi, Roman Gancarz – komendant Komisariatu Policji w Lubawie, ks. Marcin Staniszewski – proboszcz parafii pw. śś. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła, prezesi, dyrektorzy kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za tę inwestycję, Joanna Długosz – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, Katarzyna Miąskowska – dyrektor Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych, Sławomir Jamroży – zastępca burmistrza Lubawy wraz z kierownictwem Urzędu Miasta Lubawa, Stanisław Kieruzel – były zastępca burmistrza Lubawy, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, a także emerytowani pracownicy szkoły oraz mieszkańcy miasta,  Maciej Radtke – burmistrz Miasta Lubawa, współorganizator uroczystego otwarcia szkoły.

Na wstępie dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk przytoczył kilka faktów z historii szkoły. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał burmistrz miasta Maciej Radtke, który przedstawił przebieg prac modernizacyjnych oraz osoby zaangażowane w przedsięwzięcie.

Do symbolicznego gestu otwarcia budynku szkoły – przecięcia wstęgi – poproszeni zostali: pan Robert Gontarz, pan Zbigniew Ziejewski, pan Jakub Klepański, pan Bartosz Bielawski, pan Maciej Radtke, pan Sławomir Jamroży, pan Jan Sarnowski, pani Anna Tańska, pan Grzegorz Wierzbowski, pan Krzysztof Popiński, pan Stanisław Kieruzel i pan Mirosław Kowalczyk.

Niech zmodernizowana placówka będzie świadkiem wielu sukcesów, miejscem odkryć i pielęgnowania talentów oraz drugim domem, w którego murach każdy uczeń znajdzie bezpieczne schronienie oraz poczuje się zauważonym i docenionym przez drugiego człowieka – powiedział dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk.

Osobom szczególnie zasłużonym dla tej potężnej inwestycji zostały wręczone wyróżnienia, a otrzymali je: pan Robert Gontarz, pan Jakub Klepański, pan Grzegorz Wierzbowski, pan Krzysztof Popiński, pan Stanisław Kieruzel.

W sposób symboliczny burmistrz podziękował również gościom za obecność w tym szczególnym dniu i na pamiątkę tego wydarzenia przekazał im zdjęcie zmodernizowanego obiektu szkoły oraz wznowioną książkę pt. Alles in Ordnung? Listy do Lagerkommandanta Czesława Czubaka. Podziękowania otrzymali: pan Zbigniew Ziejewski, pan Tomasz Potorski, pan Maciej Mikołajczyk, pan Piotr Wlazłowski, pan Zdzisław Wierzbowski, pani Małgorzata Adamowicz, pan Radosław Kulerski, pani Bożena Cebulska, pani Honorata Muszyńska,  pan Piotr Kanicz, pan Marek Szymański, pan Zenon Paprocki, pani Kamila Kowalczyk, pani Joanna Długosz, pani Katarzyna Miąskowska, pan Józef Żebrowski, pan Andrzej Sikorski, pan Marcin Perowicz, pani Sandra Sadowska.

Burmistrz miasta podziękował wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w przygotowanie budynku do pracy w nowym roku szkolnym.

Kolejnym podniosłym momentem było poświęcenie zmodernizowanego budynku szkoły, którego dokonał ks. Marcin Staniszewski.

Na koniec części oficjalnej dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk w imieniu społeczności szkolnej lubawskiego Kopernika podziękował wszystkim za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. (…) jestem przekonany, że przez lata obiekt będzie służył wielu pokoleniom, praca, edukacja w takiej szkole przyniesie wszystkim szczególne korzyści.

Na koniec na scenie pojawili się uczniowie przygotowani przez nauczycieli muzyki: pana Stanisława Grzywacza i pana Michała Kanterewicz. W krótkiej części muzycznej zaprezentowali się w dwóch piosenkach To the Moon i Poleć ze mną, następnie goście przeszlido Sali gimnastycznej, w której czekała grupa uczennic-gimnastyczek, którą przygotowała pani Sabina Kobacka.

Tego dnia goście, uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Lubawy mogli zwiedzić wyremontowaną szkołę.

Tekst / zdjęcia: Jolanta Knoblauch/Katarzyna Trzeszewska