Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Z inicjatywy Dyrektora, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie zgłosiła chęć uczestniczenia w projekcie. Spełniliśmy kluczowy warunek udziału, czyli podłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), ocenione zostały dodatkowe aktywności – głosowanie uczniów i zgłoszona praca konkursowa i to pozwoliło znaleźć się na liście 1200 szkół z całej Polski.

W dniu 25 lipca 2022 r. dyrektor szkoły, Mirosław Kowalczyk podpisał stosowne Umowy współpracy w Projekcie Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Umowy określają obowiązki i zadania stron.

NASK realizuje Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa, służący zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

W ramach projektu planowana jest możliwość prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej.

Od nowego roku szkolnego aktywnie zaangażujemy się na rzecz czystego powietrza, zorganizujemy konkursy, akcje, wystawy, spotkania, warsztaty, a ich uczestnicy otrzymają informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.

Koordynatorzy projektu aktywnie będą uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach oraz przeprowadzą zajęcia w oddziałach klasowych.

Szkoła otrzyma bezpłatnie kolejne nowoczesne narzędzia, czujniki jakości powietrza, tablicę LED, tablice informacyjne, inne – tym razem umożliwiające wykonywanie pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Urządzenia postawione zostaną w obu budynkach szkoły.

Dane pomiarowe będą dostępne również na stronie esa.nask.pl, a szkoły pojawią się na mapie projektu. Następnie na bazie prowadzonych pomiarów w każdej ze szkół będą się odbywały zajęcia edukacyjne.

Na samym korzystaniu z urządzeń się jednak nie skończy. To będzie początek drogi do kształtowania odpowiedzialnej, pełnej szacunku postawy wobec środowiska przyrodniczego.

„To, czy będziemy żyć w przyjaznym środowisku, zależy od nas samych. Tylko krok dzieli nas od świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Wspieranie właściwych postaw dzieci i dorosłych jest ważnym zadaniem, do podjęcia którego w projekcie ESA i OSE serdecznie zachęcamy wszystkie placówki edukacyjne”.

Więcej na temat Projektu oraz informacje na temat listy szkół uczestniczących w projekcie można znaleźć na stronach www projektu:

https://esa.nask.pl/

https://esa.nask.pl/aktualnosci/wpis/1200-nowych-szkol-w-projekcie-esa

Już dziś można ,,podejrzeć” szkoły uczestniczące w projekcie oraz ocenić jakość powietrza w miejscach funkcjonowania placówek oraz ocenić podejmowane szkolne działania projektowe.

Wszystkie prace wykonane przez uczniów naszej szkoły w załączniku. W związku z tym, że w konkursie szkoła musiała wskazać jedną z prac, szkolna komisja konkursowa postanowiła aby praca pt. ,, Album rodzinny” reprezentowała lubawskiego Kopernika.