Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

W dniach 28-29.10. 2021 r. pedagog i psycholog szkolny zorganizowały w  szkole poprzez aplikację teamse  zajęcia dla uczniów klas VII i VIII , które prowadziła  asp. Joanna Kwiatkowska oficer prasowy  z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Tematem spotkań była odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, paleniem papierosów ). Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjantka uświadamiała uczniom o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą.

Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, a także cyberprzemocą, narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów . Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Spotkania miały na celu   podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów.

Joanna Kuczyńska – pedagog szkolny

Małgorzata Niedźwiecka – psycholog szkolny