sekretariat Brak komentarzy

W roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko- mazurskiego zostały zorganizowane konkursy z następujących przedmiotów:

1)    język polski
2)    matematyka
3)    język angielski
4)    historia
5)    przyroda

Organizatorem konkursów jest Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty.

Celem konkursów jest rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia się

oraz wspieranie ich uzdolnień. Zakres materiału konkursowego obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z danego przedmiotu.

1) Konkurs Języka Polskiego

21.11.2016 roku w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Lubawie odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W polonistycznych zmaganiach wzięło udział 37 uczniów z kl. V – VI. Test składał się z 23 zadań. Łącznie można było zdobyć 40 punktów. Nikt z uczniów nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego (nie osiągnął z testu 80% wymaganych punktów).

Wyniki:

I miejsce- Zielińska Karolina 5 s
II miejsce- Zalewska Zuzanna 6 a
III miejsce- Wilamowski Krzysztof 6 c

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie (kolejność alfabetyczna):

1.    Aleksandrowicz Emilia    6a
2.    Bartczak Mateusz    6a
3.    Biedrzycka Weronika    6c
4.    Brzozowski Marcin    6d
5.    Byglewski Paweł    5c
6.    Chołaścińska Milena    6a
7.    Ciszewska Oliwia    6d
8.    Czacharowska Zofia    6s
9.    Eremus Dagmara    5c
10.    Gross Natalia    6c
11.    Gryz Marcelina    6c
12.    Grzybińska Maria    5s
13.    Guzowska Aleksandra    6a
14.    Jackowski Mateusz    5s
15.    Jurkiewicz Julia    6d
16.    Kaczmar Hanna    6s
17.    Kowalkowska Amelia     6a
18.    Kozłowska Wiktoria    6s
19.    Lewandowska Wiktoria    5a
20.    Łątkowski Dawid    5s
21.    Łużyńska Julia    6d
22.    Majka Michał    6b
23.    Meller Adrianna    5a
24.    Modrzewska Natalia    5s
25.    Olejniczak Jakub    6c
26.    Paprocka Daria    6s
27.    Skoneczka Weronika    6d
28.    Stawiarska Julia    6c
29.    Szczepański Szymon    5c
30.    Truszczyńska Dominika    6d
31.    Twardy Oliwia    6c
32.    Wojtkiewicz Marta    6s
33.    Zalewska Marta    6s
34.    Zalewski Miłosz    6a

2) Konkurs Matematyczny

24 listopada 2016 roku o godzinie 9.00 został przeprowadzony Konkurs Matematyczny – etap szkolny, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W konkursie uczestniczyło 46 uczniów z klas IV – VI.

Najlepszy wynik osiągnęła uczennica Zalewska Zuzanna, VIA – 21 pkt (84 %), która tym samym uzyskała tytuł kwalifikacyjny do uczestniczenia w kolejnym etapie.

Wyniki:

I miejsce- Zalewska Zuzanna 6 a
II miejsce- Brodawka Konrad 6 b
III miejsce- Złotowska Julia 6 s, Biedrzycka Weronika 6 c

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie (kolejność alfabetyczna):

1.    Bartczak Mateusz, 6 a
2.    Brzozowski Mateusz, 6 d
3.    Byglewski Paweł, 5 c
4.    Cherkowska Kinga, 5 b
5.    Czacharowska Zofia, 6 s
6.    Deka Aleksandra, 4 a
7.    Deka Paweł, 5 a
8.    Fafiński Tobiasz, 6 d
9.    Guzowska Aleksandra, 6 a
10.    Jankowska Magdalena, 4 b
11.    Józefowicz Fabian, 5 b
12.    Józefowicz Jakub, 4 b
13.    Kalinowski Karol, 4 b
14.    Karpiński Bartosz, 5 b
15.    Kasprowicz Igor, 6 d
16.    Korżyńska Olga, 6 s
17.    Kościńska Wiktoria, 4 b
18.    Lewandowski Antoni, 5 c
19.    Machulska Zuzanna, 4 c
20.    Majka Michał, 6 b
21.    Mazurowska Natalia, 5 a
22.    Meller Adrianna, 5 a
23.    Modrzewska Natalia, 5 s
24.    Nowak Krzysztof, 5 c
25.    Nowakowski Maciej, 4 b
26.    Ostrowski Witold, 4 c
27.    Paprocka Daria, 6 s
28.    Prabucki Adam, 4 c
29.    Rogowski Maciej, 6 s
30.    Ruczyński Hubert, 5 a
31.    Senkowski Julian, 4 a
32.    Strużyńska Martyna, 6 s
33.    Szałkowski Szymon, 6 s
34.    Szczepański Szymon, 5 c
35.    Śliwińska Karolina, 6 s
36.    Tesmer Patrycja, 6 s
37.    Truszczyńska Dominika, 6 d
38.    Twardy Oliwia, 6 c
39.    Wierzbowska Agnieszka, 4 b
40.    Wojtkiewicz Marta, 6 s
41.    Zalewska Marta, 6 s
42.    Zielińska Karolina, 5 s

3) Konkurs Języka Angielskiego

25.11.2016 r. obył się konkurs kuratoryjny z języka angielskiego. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas IV-VI. Konkurs sprawdzał zarówno umiejętności gramatyczne, jak i leksykalne.

Wyniki:

I miejsce- Kasprowicz Weronika 4b
II miejsce- Brodawka Konrad 6b
III miejsce- Krawiecki Łukasz 6a

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie (kolejność alfabetyczna):

1.    Biedrzycka Weronika 6c
2.    Brzozowski Marcin 6d
3.    Fafiński Tobiasz 6d
4.    Gryz Marcelina 6c
5.    Kowalkowska Amelia 6a
6.    Stefaniak Zuzanna 5a
7.    Wilamowski Krzysztof 6c
8.    Zalewska Zuzanna 6a
9.    Zielińska Karolina 5s

4) Konkurs Historyczny

Konkurs odbył się 14 listopada 2016 roku. Wzięło w nim udział 13 uczniów klas VI. Maksymalnej ilości punktów (40) nie zdobył żaden z uczniów.

Wyniki:

I miejsce- Majka Michał 6 b
II miejsce- Truszczyńska Dominika 6 d
III miejsce- Brzozowski Marcin 6 d

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie (kolejność alfabetyczna):

1.    Biedrzycka Weronika 6 c
2.    Caban Maciej 6 s
3.    Gross Natalia 6 c
4.    Kołodziejski Igor 6 s
5.    Owczarek Dawid 6 c
6.    Paprocka Daria 6 s
7.    Tesmer Patrycja 6 s
8.    Twardy Oliwia 6 c
9.    Wilamowski Krzysztof 6 c
10.    Wojtkiewicz Marta 6 s

5) Konkurs Przyrodniczy

29.11.2016 r. odbył się konkurs kuratoryjny z przyrody. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas szóstych. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi wybrane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym oraz wskazanymi wiadomościami i umiejętnościami poszerzającymi treści podstawy programowej.

Wyniki:

I miejsce- Zalewski Miłosz 6 a, Zalewska Zuzanna 6 a
II miejsce- Majka Michał 6 b
III miejsce- Zalewska Marta 6 s

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie (kolejność alfabetyczna):

1.    Czacharowska Zofia 6 s
2.    Jurkiewicz Julia 6 d
3.    Kaczmar Hanna 6 s
4.    Kowalkowska Amelia 6 a
5.    Kulwicki Hubert 6 a
6.    Skoneczka Weronika 6 d
7.    Truszczyńska Dominika 6 d
8.    Złotowska Julia 6 s
9.    Żuralski Maciej 6 b

Autorzy sprawozdań z poszczególnych konkursów:
Majka Aleksandra
Michorowska Barbara
Gomuła Ewa
Walerowicz Renata
Tarasiuk Wioletta